Økonomisk overblik og tryghed i Seniortilværelsen

Hos Busk & Hvid Firmapension ved vi, at mange synes det kan være vanskeligt selv at få overblik over de komplicerede sammenhænge mellem husstandens pensionsordninger i samspil med offentlige ydelser, skat, samspilsregler, frie midler, eventuelt friværdi og værdier i firma eller virksomhed.

Derfor tilbyder vi uafhængigt at udarbejde dette overblik og anvise de økonomiske sammenhænge og mulige optimeringsgevinster, der vil være et resultat af vores analyse. Erfaringen viser, at den samlede økonomi ofte kan forbedres med betydelige beløb.

Vi tilbyder at udarbejde en personlig Senior Formueanalyse, der vil indeholde:

  • Overblik over den samlede formue i dag
  • Overblik over det økonomiske råderum i seniortilværelsen
  • Beregning og anvisning af den mulige økonomiske nettogevinst
  • Konkret handleplan vedr. de ændringer, der skal gøres og hvornår
  • Arveanalyse

Som en del af rapporten vil vi samtidig udarbejde et optimeringsbudget for den analyserede periode.

Ønskes arveanalysen vil denne indeholde en opgørelse over:

  • Hvilke beløb der falder i arv
  • Hvem modtager hvilke beløb
  • Hvor stor er arveafgiften
  • Samt hvad du kan ændre på, hvis du måtte ønske det.

Ovennævnte arveanalyse vil også give nødvendig baggrund til en videre samtale med advokat, således at jeres ønsker på området kan komme til at gælde.

Når vi har udarbejdet din Senior Formueanalyse vil vi uden problemer i fremtiden kunne foretage ændringer, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Kontakt venligst Busk & Hvid på telefon 2260 3050 for at høre nærmere.